Порядок виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю

На сьогодні за новим Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який набрав чинності 17 червня 2018 року, учасник товариства може вийти з товариства як за згодою інших учасників товариства так і без їх згоди.

Як це можна і правильно зробити, аби не зашкодити ані собі, ані іншим, розповідає нашим читачам Надія Розсошко — головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області.

З прийняттям нового закону передусім, скасовується вимога про необхідність надання учасником, який прийняв рішення вийти з товариства, письмової заяви про свій вихід за три місяці до виходу або в інший строк, встановлений статутом товариства. На відміну від такого повідомлення про вихід новий закон пропонує дещо інший порядок виходу учасника з товариства, в залежності від розміру частки учасника товариства у статутному капіталі.

Ті учасники товариства, частка яких у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, можуть вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

В свою чергу учасники товариства, частка яких у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, можуть вийти з товариства за згодою інших учасників. У разі необхідності згоди інших учасників для виходу учасника з товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, проте згодою учасників може бути передбачено і менший строк виходу з товариства. Згода інших учасників товариства оформлюється заявою. Така заява може бути як від кожного окремо учасника товариства, так і одна від усіх інших учасників товариства. Справжність підписів на згоді засвідчується нотаріально.

При цьому новий закон не вимагає ані скликання та проведення загальних зборів для прийняття відповідного рішення про вихід учасника з товариства, ані внесення змін до статуту товариства.

Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. При цьому варто врахувати, що вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

Товариство не пізніше як за 30 днів з дня коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника з товариства, зобов’язане повідомити колишньому учаснику товариства вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку.

Товариство зобов’язане виплатити колишньому учаснику товариства вартість його частки протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід такого учасника з товариства. Статутом товариства, який діє на той період, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

Сама вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

Перелік документів, який подається для проведення державної реєстрації виходу учасника з товариства:

– заява про державну реєстрацію змін до цих відомостей – Форма 3, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3258/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2824/5);

– документ про сплату адміністративного збору – розмір адміністративного збору визначено абзацом восьмим частини першої статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» і у 2018 році становить 530 грн.;

– заява про вихід з товариства (справжність підписів на такій заяві засвідчується нотаріально);

– згода інших учасників на вихід з товариства, якщо відповідно до закону або статуту товариства вимагається така згода (справжність підписів на якій засвідчується нотаріально).

Такі документи подаються учасником, який виходить з товариства.

Одночасно з реєстрацією виходу учасника з товариства державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір відповідної частки у статутному капіталі.

Слід зауважити на тому, що новим законом не передбачено зазначення у статуті товариства інформації про реєстрацію змін розміру статутного капіталу, розмірів часток у статутному капіталі чи складу учасників товариства, а тому при проведенні державної реєстрації вищевказаних змін в Єдиному державному реєстрі , подання державному реєстратору нової редакції статуту не є обов’язковим.

Отже, процедура державної реєстрації виходу учасника з товариства максимально спрощена, здійснюється самим учасником, який виходить, що усуває можливість будь-якого недобросовісного перешкоджання виходу іншими учасниками шляхом не бажання проведення загальних зборів або неподання товариством документів державному реєстратору.

До того ж сама державна реєстрація товариства проводиться незалежно від місця знаходження юридичної особи в межах області.

Державна реєстрація такої юридичної особи здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів.

Також державна реєстрація може проводитися у скорочені строки. Підстави, порядок та розмір плати за проведення державної реєстрації у скорочені строки встановлюються Постановою Кабінетом Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Ще цікаві публікації

Прокоментуйте