Гроші Економіка Знадобиться Популярне Слайдер ТОП 1 Усі новини Чернігівщина 

Що робити, якщо стався нещасний випадок?

РОБОТОДАВЦЮ

Безумовно, нещасний випадок як у житті, так і на виробництві – подія дуже неприємна. Але якщо він все-таки стався, необхідно мінімізувати втрати і саме роботодавцю необхідно докласти зусиль, щоб уникнути подібних випадків в майбутньому.

Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання розслідується згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232.

У відповідності до законодавства про охорону праці, отримавши повідомлення про нещасний випадок, роботодавець зобов’язаний:

1.Протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби – на паперовому носії, повідомлення про нещасний випадок робочому органу Фонду соціального страхування України в Чернігівській області за місцем знаходження підприємства, на якому стався нещасний випадок. Адреси та номери телефонів управління та його відділень в районах та містах обласного значення розміщені на сайті управління, в розділі «Про управління».

2.Протягом доби утворити комісію у складі не менше як три особи, організувати проведення розслідування, створити належні умови для роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям), компенсувати витрати, пов’язані з її діяльністю.

3.Голова комісії зобов’язаний письмово поінформувати потерпілого або уповноважену ним особу, яка представляє його інтереси , про його або її права і з початку роботи комісії запросити до співпраці.

4.Розглянути та затвердити акт розслідування нещасного випадку форми Н-5 та акт про нещасний випадок на виробництві за формою Н-1 (у разі коли нещасний випадок пов’язується з виробництвом).

5.Зареєструвати нещасний випадок у Журналі реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві.

6.Передати або надіслати затверджені акти до відповідних органів та установ.

7.Надіслати повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 до відповідних органів та установ.

Контроль за своєчасним і об’єктивним розслідуванням нещасних випадків, їхнім документальним оформленням і обліком, виконанням заходів щодо запобігання їх виникнення, покладається на роботодавця.

Треба розуміти, що відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про охорону праці» відповідальність за правильну організацію розслідування покладається на роботодавця, та від того, наскільки оперативно і правомірно він буде діяти, залежать життя і здоров’я потерпілого працівника, а також своєчасність і повнота соціальних виплат, передбачених законодавством.

Якщо ж дії роботодавця будуть спрямовані на приховування нещасного випадку або професійного захворювання, то це може бути підставою для притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності посадових осіб підприємства.

ПОТЕРПІЛОМУ, З ЯКИМ СТАВСЯ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІ

Забезпечити безпечні умови праці обов’язкова вимога до всіх підприємств, навіть найменших. Охорона праці потрібна перш за все для недопущення випадків травматизму і професійних захворювань на виробництві для того, щоб людина повернулася з роботи живою і здоровою. Але необхідно, щоб охороною праці займався не тільки спеціально виділений для цього фахівець, але і весь колектив.

Кожен повинен дотримуватися інструкції з охорони праці, підтримувати на робочому місці чистоту, стежити за справністю інструменту та обладнання. Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь яких робіт чи під час перебування на території підприємства – такі вимоги статті 14 Закону України «Про охорону праці»

Як визначено Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», нещасний випадок на виробництві – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть.

При настанні нещасного випадку, потрібно негайно зупинити роботу всіх механізмів в зоні виникнення нещасного випадку. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа – свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.

Також, важливо зберегти обстановку на робочому місці до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку в такому стані, у якому вони були при настанні нещасного випадку (якщо це можливо, та якщо не загрожує життю та здоров’ю інших працівників).

Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання розслідується згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112.

Потерпілий або уповноважена ним особа, яка представляє його інтереси, не входить до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, вносити пропозиції, подавати документи щодо нещасного випадку, давати відповідні пояснення, в тому числі в усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин настання нещасного випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування.

Голова комісії зобов’язаний письмово поінформувати потерпілого або уповноважену ним особу, яка представляє його інтереси, про його або її права і з початку роботи комісії запросити до співпраці. У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування України виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, страхові виплати.

За додатковою інформацією можна звертатися до страхових експертів з охорони праці відділень управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області.

Відділ профілактики виробничого травматизму управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області

Ще цікаві публікації

Залиште свій коментар

Дякуємо за Вашу думку