З відповідальністю і турботою про людину праці

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області та його відділеннями повністю забезпечується реалізація Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV, що дозволяє отримувати застрахованим особам матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, за наслідками нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Сьогодні в області Фонд є одним із найбільш видаткових фінансових структур. Понад 308 млн. грн. на матеріальне забезпечення, страхові виплати і соціальні послуги для застрахованих осіб передбачено бюджетом Фонду на 2018 рік. Фінансування цих витрат, а це – головний напрямок роботи, відбувається безперебійно.

У I кварталі 2018 року, згідно наданих роботодавцями (страхувальниками) до відділень управління 8341 заяв-розрахунків (по 30760 листках непрацездатності) видатки на всі види допомоги, оплачених за рахунок коштів Фонду, склали 60,4 млн. грн., що на 19,8 млн. грн., або 49% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Забезпечувалась виплата наступних видів допомоги: по тимчасовій непрацездатності – 45,4 млн. грн., що складає 75,2 %, від суми всіх витрат на допомогу; по вагітності та пологах – 14,7 млн. грн., або 24,3 % від всіх витрат та на поховання – 287,0 тис. грн., або 0,5 %.

Станом на 1 квітня відділеннями здійснювались щомісячні страхові виплати 3352 потерпілим на виробництві та членам їх сімей. З цієї кількості отримувачів виплат – 298 потерпілих є внутрішньо переміщеними особами, які продовжують отримувати страхові виплати на підконтрольній українській владі території.

Із загальної кількості потерпілих на виробництві в області обліковується 58 осіб з інвалідністю I групи, 369 – II групи, 1225 – III групи, загалом 1652 особи з інвалідністю, що складає 52 % від загальної кількості потерпілих, не визнано особами з інвалідністю – 1531 потерпілий на виробництві.

Застрахованим особам та членам їх сімей виплачено – 16,0 млн. грн., в тому числі – 2,8 млн. грн. потерпілим – переселенцям. В порівнянні з цим же періодом 2017 року розмір виплачених страхових сум збільшився на 3,5 млн. грн.

Сума середньомісячного розміру страхової виплати на одного потерпілого на виробництві та особу, яка має на це право в разі смерті потерпілого в цілому області у I кварталі становила 1589 грн., що на 32,7 % більше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

У структурі страхових виплат основна частина припадала на щомісячні страхові виплати потерпілим та членам їх сімей – 94 % та по 3 % на одноразові допомоги в разі часткової втрати працездатності та в разі смерті потерпілого і на виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та відшкодування витрат на поховання.

Для реалізації політики уряду щодо підвищення соціальних стандартів вже цього року було проведено три етапи осучаснення щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їхніх сімей.

Перший етап. З 1 січня проведено осучаснення страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їхніх сімей за 2008-2011 роки. Підвищення торкнулося 2960 осіб, або 93% усіх отримувачів страхових виплат по області. Розмір щомісячних страхових виплат збільшився в середньому на 464 гривні.

Відбулося істотне підвищення щомісячних страхових виплат соціально незахищеним особам, які мають високий відсоток стійкої втрати професійної працездатності, але мали низький рівень заробітної плати перед настанням страхового випадку.

Другий етап. Підвищення виплат відбулося з 1 березня всім 3182 потерпілим на виробництві та 169 особам, які отримують щомісячні виплати у зв’язку з втратою годувальника на коефіцієнт 1,2 або на 20%.

Третій етап. Потерпілим на виробництві, у яких після проведеного в березні перерахунку розмір середньої заробітної плати виявився меншим за 3200 гривень, його було відкориговано у бік збільшення, а це 133 особи, підвищення у яких, в середньому, становить 51,2 відсотки.

Внаслідок проведених перерахунків в цілому по області середній розмір щомісячної страхової виплати на 1 квітня цього року склав 1861 грн., що на 316 грн. більше, ніж до перерахунку.

Виконуючи завдання щодо реалізації державної соціальної політики щодо адресності програм соціального захисту населення продовжується впровадження єдиного підходу: гроші ходять за людиною.

За рахунок коштів Фонду у I кварталі поточного року, направлено на відновлювальне лікування у реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладах 131 застраховану особу.

Крім того, на медико-соціальні послуги 226 потерпілим від трудового каліцтва та професійних захворювань витрачено майже 1,2 млн. грн. та проведено лікування 52 потерпілих, яким МСЕК визначена в цьому потреба на суму 251,66 тис. грн.

З метою зменшення адміністративного тиску на страхувальників-роботодавців змінилися підходи і у сфері проведення перевірок щодо використання ними коштів Фонду. Система контролю все більше носить упереджувальний характер. Так, за результатами роботи І кварталу, до моменту фінансування Фондом страхувальників, упереджено неправомірне використання коштів Фонду на загальну суму 82,4 тис. грн.

Серед основних порушень законодавства із соціального страхування, які виявлені в ході перевірок страхувальників, це – невірне визначення розрахункового періоду та кількості днів для розрахунку листків непрацездатності, а також помилки при обчисленні страхового стажу, призначення допомоги застрахованій особі після встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності та інші. По всіх випадках страхувальникам надавались рекомендації щодо виправлення виявлених помилок або недостовірних відомостей, зазначених у заяві-розрахунку, поданих до відділення для отримання коштів Фонду.

Самі ж перевірки наразі залишаються важливим механізмом виявлення неправомірного використання коштів Фонду. Так, за результатами здійснених заходів контролю виявлено порушення витрачання коштів Фонду та застосовано штрафні санкції на загальну суму 64,0 тис. грн. Всі суми у добровільному порядку сплачені до бюджету у повному обсязі.

Для дієвого контролю за правомірністю видачі листків непрацездатності застрахованим особам в лікувально-профілактичних закладах запроваджено щотижневий моніторинг. Кожен випадок їх необгрунтованої видачі або продовження лікарняних ретельно вивчається.

І наостанок. Сьогодні Фонд зацікавлений у легальній праці людей. Адже, коли людина офіційно працевлаштована, то Фонд має право допомагати працівникам у випадках настання тимчасової непрацездатності чи травм на виробництві. Ми дякуємо всім сумлінним роботодавцям за те, що вони разом зі своїми працівниками поповнюють бюджет Фонду соціального страхування України шляхом сплати ЄСВ. Від цього залежить безперебійність і своєчасність виплат застрахованим особам, які потрапили у скрутні життєві обставини.

Володимир Нашиванько,

начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області

Ще цікаві публікації

Прокоментуйте